Ekonomi

Liraizasyon Stratejisi çerçevesinde tüm araçları kullanacağız.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda banka faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonominin tedarik zincirlerinde kalıcı hasarlar bıraktığına işaret eden Kavcıoğlu, salgının olumsuz etkileri sona ermeden Rusya-Ukrayna Savaşı’nın enerji ve emtia fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyledi. tarihi yüksek seviyelere

OECD üyesi ülkelerin elektrik harcamalarının milli gelirlerinin yüzde 18’ine ulaşarak 1970’lerdeki OPEC krizinden bu yana kaydedilen en yüksek seviyelere ulaştığını vurgulayan Kavcıoğlu, şunları kaydetti:

“Bu gelişmeler küresel büyüme ve enflasyon rakamlarını çok olumsuz etkiledi. Örneğin en büyük ticaret ortağımız Avrupa Birliği’nde rekor dış ticaret açığı verilirken, enflasyon tarihi ortalamaların üzerine çıktı. süregelen pandemi, savaşın yıkıcı etkisiyle arttı.Hala eğilimini sürdürüyor.Küresel enflasyon artışlarının temelinde arz şoklarından kaynaklanan maliyet enflasyonu var.Üretici ve tüketici fiyatları enflasyonu arasındaki fark tüm dünyada artıyor.Yükselen elektrik fiyatları ile birlikte artan elektrik fiyatları Rusya-Ukrayna Savaşı, özellikle net emtia ve enerji ithalatçısı ülkelerde üretici ve tüketici fiyatlarındaki enflasyonun belirgin bir ayrışmaya yol açmasına neden oldu.Yine de İspanya, Fransa ve Almanya’da üretici fiyatları tüketici fiyatlarının 5 katı, Almanya’da 4 katı arttı. Avro bölgesi.”

Öncü göstergelerin küresel ekonomik görünümde ikinci çeyrekte başlayan yavaşlama eğiliminin belirginleştiğine işaret ettiğine işaret eden Kavcıoğlu, başta Avrupa ekonomisi olmak üzere 2023 yılı için küresel büyüme iddialarının güçlendiğine dikkat çekti. küresel ölçekte sıkılaşan finansal koşulların da etkisiyle önemli ölçüde aşağı yönlü güncellendi. Küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine yansımaları hakkında bilgi veren Kavcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Küresel arz şoklarına ve bölgemizdeki savaşa rağmen Türkiye ekonomisi sürdürülebilir düzeyde ve kesintisiz büyümeye devam ediyor. Pandemi döneminin inanılmaz olumsuz koşullarında dahi sağlam ve güçlü görünümünü koruyan ülkemizin başarılı büyüme performansı. hızla toparlanarak çeşitli ülke kümelenmeleri ile yapılan karşılaştırmalarla da teyit edilmektedir.Satın alma gücü paritesine göre hesaplanan milli gelir bazında küresel ekonomideki payı yıllar içinde ikiye katlanarak yüzde 2’ye ulaşmıştır. 2000 yılında dünya sıralamasında 18. Sıradan, 2022’nin prestijiyle 11. Sıraya yükseldi. Türkiye’nin Ekonomik Modeli, son dönemdeki ekonomik başarısını küresel kurallara uyarak güçlendirmek ve bu kuralların sunduğu fırsatlardan azami ölçüde yararlanmak hedefiyle hayata geçirildi. . m.”

Türkiye’nin arz kapasitesini artırma ve sanayileşme yolunda attığı sağlam ve güçlü adımların sürdürülebilir büyüme performansına olumlu etkilerinin görülmeye başladığını belirten Kavcıoğlu, “Büyümenin alt bileşenlerini incelediğimizde, Net ihracat ve makine teçhizat yatırımları Sektörde güçlü ve sağlıklı büyüme görünümü Net ihracatın milli gelire yapısal katkısı sanayi üretimine de yansımaktadır İmalat sanayi kapasite kullanım oranları tarihi ortalamalara yakındır. yatırım iştahı yüksek şirketlerin sektörel ve tarihsel ortalamaların üzerinde olması ve yükseliş trendi izlemesi, ekonomideki belirsizliklere rağmen potansiyel büyümeyi desteklemek için ek kapasite ihtiyacı nedeniyle yatırım talebinin güçlü kaldığını gösteriyor.

Ekonomik aktivitede sürdürülebilir bileşenlerin payındaki artışın istihdamı da olumlu etkilediğini belirten Kavcıoğlu, eylülde mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü 34,3 milyon kişiye ulaşırken işsizlik oranının yüzde 10,1 olduğunu söyledi.

Kavcıoğlu, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde istihdam edilenlerin sayısının 2020’nin ikinci çeyreğine göre hizmetlerde yüzde 21,4 büyümeyle 3,1 milyon, sanayide yüzde 25 büyümeyle 1,3 milyon olmak üzere 4,9 milyon kişi arttığını bildirdi. Dönem içinde birçok ülkede sınırlı düzeyde artan istihdam, OECD ülkeleri arasında toplam istihdamını en çok artıran ülkelerden biri oldu.

“Ülkemiz sürdürülebilir cari fazla hedefine ulaşacak”

Küresel elektrik ve emtia fiyatlarındaki çarpıcı artışla birlikte elektrik ithalatının milli gelir içindeki payının yüzde 3,8’den yüzde 10,9 ile tarihi rekor seviyeye yükseldiğini kaydeden Kavcıoğlu, “Bu artışın etkisiyle 2022 yılında cari açığımız arttı. Yatırım, istihdam ve ihracatın artmasıyla birlikte cari açık arttı, fazla vermeyi amaçlayan Türkiye Ekonomi Modeli’nin cari istikrara olan olumlu yansımaları elektrik fiyatlarının gölgesinde kalsa da somutlaşıyor. Cari denge istikrarımız, fiyat ve konjonktürel etkilerden arındırıldığında üst üste dört çeyrek fazla verdi ve hedeflerine ulaşacaktır” dedi.

İhracatta eser ve pazar çeşitliliğinin hızla arttığını, 2022’nin prestijiyle ülke ve eser çeşitliliğinin 2006’ya göre iki katına çıktığını anlatan Kavcıoğlu, 2015-2022 dönemindeki ihracat artışının yaklaşık yüzde 28’inin yeni ürünlerle sağlandığını söyledi. pazar girişleri.

İhracatçı firmaların ülke çeşitliliğini ve eser çeşitliliğini artırmada göreli avantajının ekonomiyi dış şoklara karşı koruyan en değerli unsurların başında geldiğini belirten Kavcıoğlu, firmaların yeni eserler ve pazarlar bularak sergilediği bu esnek ve dinamik yapının ortaya çıktığını söyledi. küresel ölçekte yaşanan tüm olumsuz koşullarda olası kayıpların telafi edilmesini sağlar. dedi.

Türkiye ekonomisinin büyüme yapısındaki dönüşümün ana itici gücü olan ihracatın önemli ölçüde arttığını belirten Kavcıoğlu, “Pandemi öncesi istikrarlı bir şekilde büyüyen ihracat, sonraki dönemde sert bir artış göstererek toplam düzeyine ulaştı. 2021’de 225 milyar dolar ile güçlü trendini sürdürüyor.2022’nin ilk 10 ayında toplam ihracatımız 209’a ulaştı Böylece ihracatımız geçen yıl yakaladığı ivmeyi ilk 10 ayda da sürdürerek her ay en yüksek toplam ihracat değerine ulaştı. bu yılın” dedi.

Kavcıoğlu, Liraizasyon Stratejisi çerçevesinde yaptıkları düzenlemelerle ihracatçılara üretimlerini artırabilmeleri için Türk Lirası cinsinden uzun ve düşük vadeli finansman imkanı sağladıklarını da anlattı.

Ana ihracat pazarlarında son dönemde ekonomik faaliyetlerde görülen zayıflamanın ihracat rakamlarına yansıdığına işaret eden Kavcıoğlu, “Ağustos Para Politikası Kurulu metnimizde de belirttiğimiz gibi, küresel büyümeye ve jeopolitik gelişmelere ilişkin belirsizliklerin devam ettiği bir dönemde, risklerin arttığı, finansal koşulların sanayi üretimindeki ivmeyi ve istihdamdaki artış eğilimini sürdürmesi açısından önemli olduğunu, bu doğrultuda para politikamızın çerçevesini, ihracatımızda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerden kaynaklanan aşağı yönlü riskleri en aza indirecek şekilde şekillendirmeye devam ediyoruz. Dış talepten” dedi.

“Turizm sektörü dış dengeyi olumlu etkiliyor”

Turizm sektörünün ilk 9 aydaki performansının da dış istikrara olumlu katkı sağladığını belirten Kavcıoğlu, “Aylık bazda bakıldığında seyahat gelirlerinin 2022 yılı boyunca önemli ölçüde arttığı ve önceki yılların üzerine çıktığı görülüyor.”

Enflasyondaki artışın önemli bir kısmının dış şoklara duyarlı gıda, elektrik ve temel mallardaki artışlardan kaynaklandığına işaret eden Kavcıoğlu, şunları kaydetti:

“Mevcut yıllık enflasyonda önümüzdeki aylarda hızla ortadan kalkacak baz etkileri var. Bu nedenle enflasyonun reel gidişatını anlamak için aylık gelişmelere odaklanmak daha sağlıklı bir yaklaşım. Aylık bazda tüketici fiyat artışları artıyor. 2022 başındaki hızlı düşüşün ardından yıl boyunca savaşın etkisiyle dalgalı bir seyir izledi.Ayrıca birinci, ikinci ve üçüncü çeyreğin prestijiyle ortalama enflasyon oranları yüzde 7,1, yüzde 5,1 ve Tütün ve altın hariç tutularak elde edilen B endeksi ve B endeksinden işlenmiş gıda ve alkolsüz içecekler çıkarılarak elde edilen C endeksi tüketici fiyatlarına göre daha olumlu bir görünüm sergileyerek istikrarlı bir seyir sergiliyor. Aylık ortalama artış oranı enflasyonda ölçülü bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Aylık enflasyonun kademeli olarak tarihi ortalamalara yakınsadığını gözlemlediklerini kaydeden Kavcıoğlu, “Bu gelişmeyle birlikte enflasyonun gerilemeye devam edeceğini ve Ekim Enflasyon Raporu’ndaki tahmin patikamızda bir seyir izleyeceğini öngörüyoruz. vadeli enflasyon tahminleri, 2023 yılında enflasyonun yüzde 22,3’e gerileyeceği. 2024 yılında ise tek haneli rakamlara inerek yüzde 8,8’e ulaşacağını öngörüyoruz. Merkez Bankası olarak bu çerçevede elimizdeki tüm araçları kararlılıkla kullanacağız. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler ortaya çıkana ve fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek ana hedefimiz doğrultusunda orta vadeli hedef olan yüzde 5’e ulaşana kadar Liraizasyon Stratejimizi kullanmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesini yaptı.

adıyaman escort
ağrı escort
antep escort
ardahan escort
bingöl escort
bitlis escort
denizli escort
diyarbakır escort
elazığ escort
ığdır escort
kars escort
kilis escort
muş escort
siirt escort
şırnak escort
tunceli escort
van escort
hakkari escort
Adana escort
Adıyaman escort
Afyon escort
Ağrı escort
Amasya escort
Ankara escort
Antalya escort
Artvin escort
Aydın escort
Balıkesir escort
Bilecik escort
Bitlis escort
Bolu escort
Burdur escort
Çanakkale escort
Çankırı escort
Çorum escort
Denizli escort
Diyarbakır escort
Edirne escort
Elazığ escort
Erzincan escort
Erzurum escort
Eskişehir escort
Antep escort
Giresun escort
Hakkari escort
Hatay escort
ısparta escort
istanbul escort
izmir escort
Kars escort
Kastamonu escort
Kütahya escort
malatya escort
kayseri escort
Kırklareli escort
Kırşehir escort
Kocaeli escort
konya escort
tunceli escort
edirne escort
ısparta escort
karabük escort
manisa escort
tokat escort
adıyaman escort
afyon escort
kars escort
uşak escort
adana escort
ağrı escort
karabük escort
ordu escort
kars escort
siirt escort
kocaeli escort
izmit escort
gümüşhane escort
balıkesir escort
bilecik escort
çorum escort
sivas escort
kırıkkale escort
rize escort
trabzon escort
kastamonu escort
giresun escort
niğde escort
artvin escort
sinop escort
karaman escort
kırklareli escort
bingöl escort
burdur escort
ağrı escort
maraş escort
bolu escort
amasya escort
antalya escort
ardahan escort
bayburt escort
aksaray escort
aydın escort
kilis escort
bitlis escort
çanakkale escort
çankırı escort
düzce escort
erzincan escort
elazığ escort
van escort
mardin escort
muğla escort
yozgat escort
yalova escort
erzurum escort
nevşehir escort
zonguldak escort
osmaniye escort
kayseri escort
sakarya escort
adana escort
adıyaman escort
ağrı escort
aksaray escort
amasya escort
ankara escort
antalya escort
ardahan escort
artvin escort
aydın escort
balıkesir escort
bartin escort
batman escort
bayburt escort
bilecik escort
bingöl escort
bitlis escort
bolu escort
burdur escort
bursa escort
çanakkale escort
çankırı escort
çorum escort
denizli escort
diyarbakır escort
düzce escort
edirne escort
elazığ escort
erzincan escort
erzurum escort
eskişehir escort
gaziantep escort
giresun escort
gümüşhane escort
hakkari escort
hatay escort
ığdır escort
ısparta escort
izmir escort
karabük escort
karaman escort
kars escort
kastamonu escort
kayseri escort
kili escort
kırklareli escort
kırşehir escort
kocaeli escort
konya escort
kütahya escort
malatya escort
manisa escort
maraş escort
mardin escort
mersin escort
muğla escort
nevşehir escort
ordu escort
osmaniye escort
rize escort
sakarya escort
samsun escort
siirt escort
sinop escort
şırnak escort
sivas escort
tekirdağ escort
tokat escort
trabzon escort
tuncelli escort
urfa escort
van escort
yalova escort
yozgat escort
zonguldak escort

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbulescort.io
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
bratca.com istanbul escort ajansı
istanbul eskort